WWZ: Werknemers voelen zich niet gezien in ontslagprocedures

Ontslag heeft een grote impact op mensen. De procedure zou veel meer toekomstgericht moeten zijn en minder over de schuldvraag en geld moeten gaan. Dat is beter voor mensen in een moeilijke overgangsfase én voor de economie. Deze conclusie trekt juridisch onderzoeks -en adviesbureau HiiL Innovating Justice in een onderzoeksrapport.

Het juridisch bureau ondervroeg 4000 burgers over de ervaringen met juridische procedures. Hoe beleven mensen de juridische ontslagprocedures en waar zijn verbeteringen mogelijk? Ontslag betekent niet alleen inkomstenverlies. De impact is veel groter. Zo ervaart 42 procent verminderd zelfvertrouwen, 55 procent heeft stress en psychische klachten en nog eens 29 procent heeft zelfs fysieke klachten. 43 Procent van respondenten geeft aan dat het ontslag in grote tot zeer grote mate hun leven negatief heeft beïnvloed. Er is dus veel te winnen als ontslagprocedures beter aansluiten bij wat mensen nodig hebben… Lees het volledige artikel

Bron: HR Praktijk