30 miljoen voor Participatiewet

Sociale werkbedrijven krijgen 30 miljoen euro extra van het Rijk voor innovaties en hervormingen. Hier komt nog eens 30 miljoen euro bovenop van gemeenten of fondsen. 

De werkbedrijven kunnen het geld gebruiken om mensen die onder de Participatiewet vallen verder te ontwikkelen en aan het werk te helpen. Ook kunnen ze het extra budget inzetten om de infrastructuur van de Sociale werkbedrijven beter in te richten op de Participatiewet. De Participatiewet is per 1 januari jl ingevoerd en vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wajong.

Het Rijk wil zo meer mensen aan het werk te krijgen op een plaats waar ze zich gewaardeerd en nuttig voelen. Ook willen ze op deze manier de expertise van sociale werkbedrijven in begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking behouden. Gemeenten kunnen deze kennis dan nu en in de toekomst blijven gebruiken bij de uitvoering van de Participatiewet.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid